maandag 23 maart 2015

Bemoedigingen...

Soms is het gewoon even op.
Het gezinsleven slokt je op. Je hebt veel dingen te doen. De kids, het huishouden, de activiteiten die je in de kerk doet, op school of als vrijwilliger bij de sportclub of verzorgingshuis in de buurt.
Alles kost tijd. Maar de tijd die je hebt voor jezelf is schaars.

Soms zijn we op het einde van ons kunnen.

Deze link hieronder kreeg ik van de week doorgestuurd van mijn moeder.
Het verwoord zo mooi hoe het eigenlijk dan zou moeten zijn.
Voor mij echt een bemoediging voor deze week!
Hopelijk ook voor jou....

http://www.bemoedigingssite.nl/bemoediging_van_de_week.html

(Joh 2:1-12)
1 Op de derde dag werd er een bruiloft gevierd te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. 2 Ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3 Toen de wijn opraakte, wendde de moeder van Jezus zich tot Hem en zei: ‘Ze zitten zonder wijn.’ 4 Jezus antwoordde: ‘Wat hebben ik en u daarmee van doen, Vrouwe? Mijn uur is nog niet gekomen.’ 5 Zijn moeder zei tegen de dienaren: ‘Wat Hij u ook beveelt, doe het maar.’ 6 Nu stonden daar zes stenen waterbakken ten behoeve van het Joodse reinigingsgebruik, elk met een inhoud van twee tot drie metreten. 7 ‘Doe die bakken vol water,’ beval Jezus hun. Ze deden ze vol water, tot de rand toe. 8 Vervolgens zei Hij: ‘Schep er nu wat uit en breng het naar de tafelmeester.’ En ze deden het. 9 De tafelmeester proefde het water dat wijn was geworden, maar wist niet waar die vandaan kwam; de dienaren die het water geschept hadden wisten het wél. De tafelmeester riep dus de bruidegom 10 en zei: ‘Iedereen schenkt toch eerst de beste wijn, en de gewone pas wanneer er al flink gedronken is. Maar u hebt de beste wijn bewaard tot het laatst!’ 11 Dat was het begin van Jezus’ tekenen, te Kana in Galilea. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in Hem.
12 Daarna vertrok Hij met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen naar Kafarnaüm, waar ze enkele dagen bleven.
(Willibrord vertaling)

Gezegende week gewenst....
Liefs Zus en Trijntje

1 opmerking:

Laat gerust een berichtje achter ....