zondag 22 november 2015

Advent kalender eerste 2 weken

Oke de kop is er af....
De hele middag aan het opzoeken, uitzoeken, vertalen, herschrijven geweest maar de eerste week is af. Onze kerstadventkalender is in de maak....
Bij de action laatst het huisje gekocht wat vele van jullie ook gebruiken.
Heel veel advent "vullingen"gelezen en overleg gehad met mijn hubbie.
Wat gaan we doen dit jaar.
kiezen we voor de namen van Jezus, kiezen we voor het kerstverhaal helemaal uitwerken, kiezen we voor....
We hebben gekozen om ons hart te richten op Jezus. 
zoeken lezen, nog meer lezen volgde. Uiteindelijk een advent uitwerking gevonden waar ik veel mee kon, maar waar ik ook dingen in aan heb gepast naar ons gezin toe.
Wie weet hebben jullie er iets aan.
Hierbij de eerste 2 weken.... De rest volgt...
De tekst van de week schrijf ik weer met een raamstift op het raam. Zo zien we m elke dag en kunnen we hem elke dag met elkaar oefenen en herhalen.
Verder maak ik nog een adventskaars om zo elke week een extra licht te kunnen opsteken. dit licht brand elke avond wanneer we de adventskalender gaan doen.
de aventkalender en kaarsen van afgelopen jaar
1 weektekst Romeinen 15 vers 13
Maandag  starten bij het begin.
Johannes 1 vers 1 t/m 4
Wanneer je een verhaaltje leest is het beste om te beginnen bij het begin. Het zelfde geld voor kerstmis. We zullen starten bij het begin. God was in de beginne staat er in de bijbel. God zelf was het begin. Hij is niet gemaakt Hij was er. En God sprak er was licht en er was licht. Gods woorden zorgde voor het begin. Alles begon bij God omdat Hij het begin is. Wij kunnen hoop hebben puur omdat God er vanaf het begin bij is. Hij was er bij toen jullie geboren zijn, toen jullie het moeilijk hadden op school of met vriendjes, Hij is er bij in ons hele leven. Hij heeft ons leven in Zijn hand. Omdat Hij er altijd bij is mogen we uitzien naar de dag dat we eens bij Hem voor altijd mogen zijn.  Mag Hij jou Redder zijn?
Activiteit:  Praat met elkaar over kerstfeest. Leg aan elkaar uit was jij het mooiste vind aan kerst.
Gebed; Dank u wel Here God dat U het begin bent van alles. Dank u wel dat U altijd bij mij bent. Wilt u mij helpen om te leren vertrouwen op U. Dat ik mag weten en vertrouwen dat wat U met mijn leven van plan bent het beste verhaal is voor mij. Dank U wel dat U mij wil gebruiken in Uw plan, Amen.

Dinsdag  Een hoop waar we op mogen rekenen.
Johannes 1 vers 9 t/m 12
Jezus kwam naar de wereld maar de wereld wilde Hem niet. Hoe verdrietig moet dat voor Hem zijn. Jezus kwam niet alleen naar de wereld, Hij stierf aan het kruis voor de hele wereld. De hele wereld, ook voor jou en mij. Omdat wij zondaars zijn, mensen die zondigen kunnen we eigenlijk niet bij God komen. Maar door Jezus dood zijn wij gered. Zijn dood is onze redding. De Here God heeft ons ouders gegeven op deze aarde. Een papa en een mama, maar Hij is de BESTE VADER in de HELE wereld. En Hij wil dat JIJ bij HEM hoort. Dat is wat we met kerst mogen vieren. Jezus kwam als een baby naar de aarde liggend in een voerbak, Hij groeide op en maakte NOOIT EEN FOUT, daarna zou hij gekruisigd worden voor alle zonde van de hele wereld. Dat is het beste, mooiste en grootste kado wat we konden krijgen, en weet je? Dat offer heeft Hij gegeven voor IEDEREEN!
Activiteit: Maak door middel van je hand te verven of om te trekken een wereld. Schrijf daaronder Johannes 3 vers 16
Gebed: Dank U Heer dat U zoveel van mij houd dat U Uw leven voor mijn verkeerde dingen heeft gegeven. Dank U wel voor de de hoop die ik mag hebben om voor eeuwig bij U te mogen leven.

Woensdag God houd zijn belofte
Jeremia 33 vers14 en 15
Mensen maken allerlei belofte naar elkaar toe. En wanneer deze belofte dan niet nagekomen wordt kunnen mensen daar heel verdrietig van worden. God heeft ook beloftes gedaan. Al helemaal in het oude testament beloofde Hij dat Jezus zou komen om de wereld te redden. God breekt nooit Zijn belofte. Wij mogen weten dat als God iets beloofd Hij het ook echt zal laten gebeuren. We weten dit omdat God zovaak in de bijbel heeft gesproken over Jezus komst en dit ook uiteindelijk echt gebeurde. Jezus kwam naar de wereld zoals God had beloofd.
Activiteit:  Luister naar het liedje ja is ja, beloofd is beloofd (https://www.youtube.com/watch?v=q92M7qsYgc0)
Gebed: Dank U wel Here God dat U Uw belofte altijd houd. Dank U wel dat U Uw zoon naar de wereld heeft gestuurd om voor onze zonden aan het kruis te gaan. Dank U dat U door uw belofte heen ons hoop geeft voor de toekomst. Amen

Donderdag Jezus is het licht van kerstfeest.
Jesaja 60vers 19 en 20
Kerst is gevuld met lichtjes. Lichtjes in de bomen en in huis. Kaarsjes die branden. Overal waar we kijken zien we LICHT. Deze week brand elke dag de eerste adventskaars. Deze kaars herinnerd ons er aan dat Jezus het Licht van de wereld is. Zonder Hem is ons leven zo donker. Jezus is het oneindige licht, dat betekend voor ALTIJD! Wanneer we Jezus in ons leven hebben schijnt Hij Zijn icht op ons pad, helpt Hij ons om goede dingen te doen. Hij helpt ons om Zijn licht te laten schijnen op andere mensen, zodat ze Zijn licht mogen zien door ons heen.
Activiteit: We gaan een waxinelichtjesbakje maken van een glazen potje. Versier hem mooi en zet er een waxinelichtje in. Elke keer als hij brand mogen we denken aan dat Jezus het licht van de wereld is.
Gebed: Heer help ons om Uw licht te verspreiden. Laat ons uw lichtje zijn voor de mensen om ons heen. Als we kijken naar het lichtje van ons waxinelichtje wilt u ons er dan aan herinneren dat U het licht van de wereld bent. Amen

Vrijdag Jezus had ook een familiestamboom net als wij.
Romeinen 15 vers 12 en 13
Wie horen er bij jou familieboom? Allemaal verschillend zijn al die mensen die bij jou familieboom horen. Jezus had ook een familiestamboom. Die kun je helemaal terug halen naar het begin. En sommige van deze familieleden waren heel erg belangrijk. Denk maar eens aan koning David. De vader van koning David was Isai. In de bijbel staat geschreven dat hij de over over over over grootvader is van de Here Jezus. Het laat zien dat Jezus de Redder is die zou komen. Veel prfeten hebben laten zien dat Jezus zou komen uit die familie.
Activiteit: Vandaag gaan we een familieboom maken waar we alle namen van onze familieleden in op schrijven. Kijk eens naar hoeveel namen er wel niet op jou familieboom staan. Hoeveel zouden er wel niet op de familieboom van Jezus hebben gestaan.                                                                               (oudere kinderen zouden dit kunnen uitzoeken op de computer, uitlegbijbel of in boeken wie er allemaal bij de familieboom van Jezus hoorde)
Gebed: Dank U wel Heer voor het bewijs van uw bestaan door Uw familieboom. Dank U wel voor mijn eigen familie. Dank dat U ons aan elkaar gegeven heeft. Wilt U bij onze familie zijn. Amen

Zaterdag Kerstfeest over de hele wereld
Kerstfeest word in heel veel delen van de wereld gevierd. Bekijk eens op de computer hoe je in het zweeds, engels, russies, Frans, spaans of een andere taal zegt: gelukkig kerstfeest. Kun je dat uitspreken?

Vorig jaar ook gedaan, de weektekst op het raam. Zichtbaar maken in je huis werkt bij ons super!


2 Weektekst sefanja 3 vers 17
Maandag  God is liefde
Johannes 4 vers 7 en 8
God is liefde. Doordat Hij ons zo lief heeft gehad heeft hij zijn zoon naar de aarde gestuurd. God is ons voorbeeld als het gaat om wat echte liefde is. Het gaat niet om onszelf maar om het geven. Jezus helpt ons om andere mensen lief te hebben. Het is Gods opdracht om de ander lief te hebben. Lief hebben zoals Jezus ons liefheeft dat is onze opdracht. De ander lief hebben boven dat we onszelf lief hebben. Jezus is ons grote voorbeeld daarin. Andere mensen zullen weten dat we christen zijn door de manier zoals wij mensen liefhebben en door de manier waarop wij andere mensen behandelen. Door ons doen en laten heen kunnen we Gods liefde laten zien aan de wereld om ons heen.
Activiteit: maak een kaart voor iemand die je wil laten zien dat Gods liefde groot is. Maak een mooi hart of zet je hand neer en schrijf er boven, “mijn hand is nog maar klein maar mijn hart is vol met liefde voor Jezus” Stuur deze kaart naar iemand toe die wel wat extra liefde kan gebruiken.
Gebed: Dank u dat u zoveel van de wereld hield dat u er voor heeft gekozen om Uw eigen zoon naar de wereld te sturen. Wilt U mij helpen om van andere mensen te houden zoals U dat heeft bedoeld, Heer wilt u mij helpen om zo van mensen te houden dat ze door mij heen Uw liefde mogen zien.

Dinsdag  Van God houden met alles wat in je is.
Markus 12 vers 28 t/m 30
God liefhebben is niet een klein beetje, of soms. Jezus liefebben is niet de liefde als die je hebt voor een goed boek, je maaltijd, of een sport waar je gek op bent. God vraagt ons niet een beetje liefde. Hij vraagt ons Hem lief te hebben met alles wat in ons is. Met ons hele hart, met ons hele lijf, met ons hele zijn. Lief hebben is een werkwoord. Je moet er actief iets voor doen. Het is niet stilzitten en afwachten. God liefhebben is in actie komen.
Activiteit:  Wat kun jij vandaag, morgen doen om Gods liefde te tonen. Misschien naar iemand toegaan die het moeilijk heeft, eens spelen met die jongen die weinig of geen vrienden heeft, de hond uitlaten van de buren omdat ze zelf niet kunnen….. Bedenk eens wat jij vandaag, morgen kan doen om Gods liefde actief vorm te geven.
Gebed: Dank U Heer dat ik Uw liefde mag uitdragen. Wilt U mij helpen om te zien wat U wilt dat ik doen zal? Wilt u mij helpen bij het lezen in de bijbel. Dat ik mag gaan snappen wat U tegen mij te zeggen heeft. Dank U weld at ik dit niet alleen hoef te doen maar dat U altijd met mij mee gaat.

Woensdag Gods woord is een lamp voor mijn voet
psalm 119 vers 105 en 106
Laten we eens doen alsof we gaan kamperen. We nemen van alles mee, zetten de tent op en al snel wordt het donker. Het is dan belangrijk dat we een lamp mee hebben genomen om te kunnen zien in het donker. Er kunnen vervelende dingen gebeuren als je helemaal in het donker zou lopen. Je zou kunnen struikelen, tegen een rots aan stoten of… Maar als je een lamp bij je hebt is het pad waarover je loopt verlicht. Zo kan het ook in het leven zijn. Je kan soms in het donker leven en dan geen weg meer zien.  God heeft ons een licht gegeven om ons de juiste weg te wijzen in ons leven. Door de bijbel heen mogen we zien wat Zijn weg voor ons leven is. Wij mogen Gods licht uitstralen. Mogen lezen in de bijbel over het pad wat God ons voor ogen houd. Wij mogen Zijn licht zijn.
Activiteit: Welke Bijbeltekst kreeg jij mee met jouw opdragen of doop. Wat staat daar in voor jou leven. Luister naar het lied  Uw woord is een lamp voor mijn voet  of ik mag een lichtje zijn.
Gebed: Dankuwel Heer voor Uw woord in de bijbel. Dank u wel dat ik door uw bijbel Uw licht mag zien in deze donkere wereld. Wilt u mij helpen de bijbel te lezen en te begrijpen zodat ik uw pad mag zien voor mijn leven.

Donderdag God houd van je en is altijd bij je
Sefanja 3 vers 17
God is bij ons altijd en overal. Wanneer we blij zijn is Hij ook blij, wanneer we verdrietig zijn is Hij ook verdrietig. Denk eens aan een keer dat je heel verdrietig was. Misschien werd je toen wel getroost door papa of mama. Kreeg je een arm om je heen en droogde ze je tranen af. Zo is het ook met God. Als we verdrietig zijn is Hij bij je. Houdt Hij je vast en droogt Hij je tranen af. Als je verdrietig bent mag je naar Hem toekomen en zeggen wat er aan de hand is. Mag je bij Hem op schoot kruipen. De volgende keer als je verdrietig bent mag je denken aan dit vers. Mag je denken aan dat God je op Zijn schoot zet. Je troost en zachtjes in je oor verluisterd hoeveel Hij wel niet van je houd en dat Hij dan jou favoriete liedje begint te zingen. Zoveel houdt Jezus van jou!
Activiteit: Ga een houten fotolijstje versieren en schrijf aan de bovenkant God houd van jou. Als je klaar bent stop je een foto van jezelf in het lijstje. Een mooi lijstje voor op je kamer. Zo mag je altijd wetend at God van jou houd.
Gebed: Heer wat bent U een grote God. Dank U wel dat U altijd bij mij bent. Of ok nou blij of verdrietig bent U bent altijd bij mij. Dank u wel daarvoor.

Vrijdag Wees een licht
Johannes 12 vers35 en 36
Jezus is het Licht van de wereld. Omdat Jezus in ons hart woont  hebben wij Zijn licht in ons. Wij mogen branden voor Jezus. Net als de maan die elke nacht in het donker schijnt zo mogen wij ook schijnen in deze donkere wereld. Jezus licht laten schijnen. Laten zien dat Jezus leeft. Jij mag Gods licht laten schijnen.
Activiteit brand vanavond een extra veel kaarsjes ipv lamplicht om zo bewust te zijn van Gods licht wat mag schijnen in deze donkere wereld.
Gebed: Dank U Heer dat ik een lichtje mag zijn. Dank U voor de maan die s’nachts schijnt. Zo mogen we ook s’nachts denken aan Uw licht dat schijnt in deze wereld. U bent het licht. Dank U dat U in mijn hart wil wonen zodat ik ook een lichtje mag zijn.

Zaterdag kerstmis over de wereld.
In Australië valt kerstmis in de zomervakantie. Mensen in Australië gaan vaak met elkaar kerstliederen zingen bij kaarslicht. Zoek eens op internet uit hoe kerst er in Australië uit ziet.
Zing vandaag eens met je gezin kerstliederen bij kaarslicht en voel je zo verbonden met andere christenen over de hele wereld. Maak zelf muziek en maak eventueel zelf een muziekinstrument. (wcrol met erwten er in, een pan met een pollepel)De rest volgt dus nog....
Liefs Zus en Trijntje

2 opmerkingen:

Laat gerust een berichtje achter ....